Raporty Spółek ESPI/EBI

Roczne Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Silva Capital Group S.A. - 2013 SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (PLMWTNS00010)

04-06-2014 14:23:32 | Roczny | EBI | 18/2014
Zarząd Silva Capital Group S.A. ("Emitent") przekazuje roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna par. 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Krzysztof Wantoła - Prezes Zarządu
  • Dariusz Zych - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

1.List do Akcjonariuszy

2.SF SCG SA 2013 (Skonsolidowane)

3.SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY SCG SA W 2013 r

4.Oświadczenie_Zarządu_o rzetelności spr. i aaudytorze (skons.)

5.Opinia i raport_skonsolidowane SF2013 SCG