Raporty Spółek ESPI/EBI

Genesis Energy S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna (PLDVCOM00018)

04-06-2014 20:34:13 | Bieżący | EBI | 6/2014
Zarząd Spółki Akcyjnej GENESIS ENERGY z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2013 roku o godz. 13.00. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Łuckiej 2/4/6.

  • Wojciech Skiba - Prezes Zarządu


Załączniki:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ZWZA_ Projekty_Uchwał_załacznik