Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

08-01-2016
Zarząd ASSETUS S.A. niniejszym informuje, że spółka zależna Emitenta , tj. spółka Moderndach Sp. z o.o. w dniu wczorajszym tj. 07.01.2016r. podpisała umowę z renomowanym inwestorem prywatnym na realizację i wykonanie wraz z dostawą i montażem ,domów mieszkalnych w konstrukcji drewnianej na kwotę 972.000 zł. Termin realizacji przedmiotowej umowy to 31 marca 2016r. Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa jest istotna ze względu na jej wartość w stosunku do kapitałów własnych Emitenta .

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu