Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

13-01-2016 15:22:05 | Bieżący | EBI | 2/2016
Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (?Spółka?) informuje, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 r. w dniu 13 stycznia 2016 roku dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych, o którego rozpoczęciu poinformował raportem bieżącym nr 1/2016 EBI z dnia 11 stycznia 2016 roku.

W dniu 13 stycznia 2016 roku w transakcji sesyjnej na rynku NewConnect, Zarząd nabył 60 akcji Spółki po cenie 2,12 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0014 % kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 60 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0008 % ogólnej liczby głosów.

Łącznie od dnia rozpoczęcia Programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 60 sztuk akcji własnych, stanowiących około 0,0014 % kapitału zakładowego i dających prawo do 60 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,008 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu