Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-01-2016
Zarząd Assetus S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Terminy publikacji raportów kwartalnych:

- za IV kwartał 2015 r. ? w dniu 15 lutego 2016 r.,

- za I kwartał 2016 r. ? w dniu 13 maja 2016 r.,

- za II kwartał 2016 r. ? w dniu 15 sierpnia 2016 r.,

- za III kwartał 2016 r. ? w dniu 15 listopada 2016 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w raportach kwartalnych skonsolidowanych. Termin publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015 rok ? w dniu 27.05.2016 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu