Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELECTROCERAMICS SA (PLGPFCS00018)

09-06-2014 17:58:41 | Bieżący | EBI | 13/2014
Zarząd ?Grupa Prawno-Finansowa CAUSA? S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.gpfcausa.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04 lipca 2014 na godzinę 10:00 we Wrocławiu, w Kancelarii notarialnej Adamiła Czyniewska, Wojciech Czyniewski S.C. przy ul. Tęczowej 11.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Janusz Piejko - Prezes Zarządu


Załączniki:

GPFCAUSA_ogloszenie_ZWZ_04.07.2014

GPFCausa_NWZ_projekty_uchwal_ZWZ_04.07.2014