Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport dotyczący projektu uchwały o podwyższeniu kapitału Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

10-06-2014 14:45:54 | Bieżący | EBI | 13/2014
W związku z przekazanym raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 27 maja 2014 roku, zawierającym projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd dodatkowo informuje, że głównym celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na rozwój potencjału sprzedażowego Spółki, umożliwiającego generowanie wyższych przychodów i zwiększenia udziału w rynku. Jednocześnie emitent zamierza pozyskać do kapitałowego zaangażowania nowych akcjonariuszy. Obecny partner handlowy, firma KFG wyraziła wstępne zainteresowanie objęciem części emisji, Zarząd również złoży ofertę określonym inwestorom z rynku kapitałowego oraz obecnym większościowym akcjonariuszom Spółki. Zarząd uważa, że emisja spotka się z aprobatą ze strony oznaczonych adresatów i dojdzie do skutku.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu