Raporty Spółek ESPI/EBI

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27.06.2014 r. oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2014 r Browar Czarnków Spółka Akcyjna (PLBRWRG00013)

11-06-2014 09:04:40 | Bieżący | EBI | 16/2014
Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (dalej: Spółka / Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10.06.2014 r. podjęło jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta do dnia 27 czerwca 2014 roku do godziny 12:00.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. w załączeniu przekazuje treść powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w dniu 10 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Janczewski - Prezes Zarządu
  • Jan Żytko - Członek Zarządu


Załączniki:

2014.06.11 Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 10.06.2014 r.