Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez urząd Patentowy RP na znaki towarowe :?Braster Tester?, ?Braster Scanner? oraz ?Braster? Braster Spółka Akcyjna (PLBRSTR00014)

11-06-2014 09:43:16 | Bieżący | EBI | 47/2014
Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 10.06.2014 roku powziął informację, iż w dniu 2 czerwca 2014 roku, Urząd Patentowy RP przyznał ochronę dla znaków towarowych ?Braster Tester?, ?Braster Scanner? oraz ?Braster? pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty za pierwszy dziesięcioletni okres ochronny liczony od daty zgłoszenia, w terminie trzech miesięcy od daty doręczenia decyzji, tj. do dnia 9 września 2014 roku.

Zarejestrowanie powyższego znaku jest kolejnym krokiem zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej.

Postawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Krzysztof Pawelczyk - Prezes Zarządu
  • Konrad Kowalczuk - Członek Zarządu