Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

22-01-2016 13:02:31 | Bieżący | EBI | 6/2016
Zarząd INVESTEKO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 lutego 2016 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu
  • Katarzyna Janik - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał NWZA

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika