Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozwiązanie umowy przedwstępnej zakupu akcji w innym przedsiębiorstwie PRIME MINERALS Spółka Akcyjna (PLCRTCP00010)

12-06-2014 17:56:49 | Bieżący | EBI | 43/2014
Zarząd Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2013 r. z dnia 31 grudnia 2013 r., informuje, iż w dniu 11 czerwca 2014 roku zawarł porozumienie w sprawie rozwiązania umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu mniejszościowego pakietu akcji przedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej (?Umowa?).

Ww. porozumienie zawarto w związku z negatywną oceną spółki przejmowanej, dokonaną na podstawie badania due dilligence.

W związku z powyższym, druga strona przedmiotowej Umowy zobowiązała się do zwrócenia kwoty otrzymanej od Emitenta w związku z Umową w terminie do 16 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Puźniak - Prezes Zarządu