Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie aktywów o istotnej wartości ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

06-08-2010
Zarząd spółki ASSETUS S.A. informuje , że w dniu 6.08.2010r. został zainstalowany w centrum Łodzi przy Centrum Handlowym Manufaktura wielkoformatowy ekran LED , którego zakup i montaż spółka sfinansowała ze środków własnych . Spółka zamierza rozpocząć emisję programów w tym spotów reklamowych na wyżej wymienionym ekranie LED od 12.08.2010 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu
  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu