Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

26-01-2016 13:53:34 | Bieżący | EBI | 7/2016
Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2015 roku - 12 lutego 2016 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2016 roku - 13 maja 2016 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2016 roku - 12 sierpnia 2016 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2016 roku - 10 listopada 2016 r.

Raport roczny jednostkowy za 2015 rok - 31 maja 2016 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok ? 31 maja 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu