Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

29-01-2016 13:12:30 | Bieżący | EBI | 1/2016
Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku - dnia 15 lutego 2016 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku - dnia 16 maja 2016 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku - dnia 16 sierpnia 2016 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - dnia 15 listopada 2016 r.

Raport roczny za 2015 rok - dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o niepublikowaniu raportów miesięcznych w rozumieniu pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect." Wszelkie informacje, które byłyby przekazywane raportem miesięcznym, będą publikowane w formie raportu bieżącego EBI lub ESPI niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia rodzącego obowiązek publikacji raportu.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych, będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu