Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 17 czerwca 2014 r. GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna (PLGKS0000016)

17-06-2014 13:51:14 | Bieżący | EBI | 17/2014
Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku.Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO

  • Wojciech Cygan - Prezes Zarządu
  • Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Treść uchwał ZWZ 17.06.2014