Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

29-01-2016
Zarząd Netwise S.A. (?Spółka?) informuje, iż w roku 2016 raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

- Raport za IV kwartał 2015 roku ? 15 lutego 2016 roku
- Raport roczny Spółki za rok 2015 ? 29 kwietnia 2016 roku
- Raport za I kwartał 2016 roku ? 13 maja 2016 roku
- Raport za II kwartał 2016 roku ? 12 sierpnia 2016 roku
- Raport za III kwartał 2016 roku ? 14 listopada 2016 roku

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu