Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za 4 kwartał 2015r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

04-02-2016
Zarząd spółki Assetus S.A. (Emitent), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji Raportu Kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za 4 Kwartał 2015r. wskazanego w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2016 z dnia 14.01.2016r. ; pierwotnym terminem publikacji ww raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za 4 kwartał 2015r. był dzień 15.02.2016r. , po zmianie Raport Kwartalny za 4 Kwartał 2015 r. jednostkowy i skonsolidowany zostanie opublikowany w dniu 10.02.2016r. Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania Raportu Kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za 4 Kwartał 2015r. ;
Raport Kwartalny za 4 Kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany , zostanie opublikowany 10 lutego 2016r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna :
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu , "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu