Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych BOOMERANG Spółka Akcyjna (PLVENIT00010)

24-06-2014 15:47:44 | Bieżący | EBI | 53/2014
Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 24 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 2,90 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1445 akcji stanowiących 0,1295% kapitału zakładowego oraz 0,1295% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,84 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Maciej Szymański - Prezes Zarządu