Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki UBOAT-LINE S.A. (PLUBTLN00012)

26-06-2014 19:49:14 | Bieżący | ESPI | 8/2014
oRB-W_ASO: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

PAP
Data: 2014-06-26

Firma: UBOAT-LINE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • zal_ESPI_8_2014_UBT_-_zawiadomienie_art._69_GM.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-06-26
  Skrócona nazwa emitenta
  UBOAT-LINE S.A.
  Temat
  Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. informuje, iż w dniu 26 czerwca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Grzegorza Misiąga zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Uboat - Line S.A.
  Załączniki
  Plik Opis
  zal_ESPI_8_2014_UBT_-_zawiadomienie_art._69_GM.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-06-26 Grzegorz Misiag Prezes
  2014-06-26 Tomasz Wacięga Wiceprezes


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta UBOAT-LINE SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta UBOAT-LINE S.A.
  Tytul Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  Sektor
  Kod 81-156
  Miasto Gdynia
  Ulica Kwiatkowskiego
  Nr 60 lok 122
  Tel. +48 731 999 012
  Fax +48 58 71 28 300
  e-mail
  NIP 958 163 67 89
  REGON
  Data sporzadzenia 2014-06-26
  Rok biezacy 2014
  Numer 8
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.