Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC w dniu 26 czerwca 2014 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

27-06-2014 14:36:19 | Bieżący | EBI | 7/2014
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik:
- treść uchwał w formacie pdf

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Rep A nr 1905 - 2014 - walne zgromadzenie Graphic S.A