Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na ZWZA TABLEO S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku. Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna (PLTABLO00012)

27-06-2014 15:03:16 | Bieżący | EBI | 7/2014
Zarząd TABLEO S.A. z siedzibą w Iławie (?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r.

Treść pojętych uchwał oraz zmiany w Statucie Spółki w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Beata Cwalińska - Prezes Zarządu


Załączniki:

zwz podjete uchw.

zmiana statutu