Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych ABS Investment Spółka Akcyjna (PLABSIN00012)

28-06-2014 13:28:17 | Bieżący | EBI | 76/2014
Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 27 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 800 akcji Spółki po średniej cenie 1,61 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,010% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 800 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,010% ogólnej liczby głosów.

Łączna liczba aktualnie posiadanych akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych ABS Investment SA to 26.400 akcji dających prawo do około 0,330% głosów na WZ Spółki oraz stanowiących około 0,330% kapitału zakładowego. Średnia cena akcji nabytych przed resplitem wynosiła 0,15 zł za akcję.
Średnia cena akcji nabytych po resplicie wynosi 1,63 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Jarosz - Prezes Zarządu