Raporty Spółek ESPI/EBI

Przerwa w obradach WZA POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. (PLPLFHP00013)

30-06-2014 15:58:12 | Bieżący | ESPI | 22/2014
oRB-W_ASO: Przerwa w obradach WZA

PAP
Data: 2014-06-30

Firma: POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.
Temat
Przerwa w obradach WZA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Walne Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach WZA do dnia 30 czerwca 2014 r. do godziny 17:00
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-073 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Świętego Antoniego 23
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
692-22-42-252
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-30 Marzanna Jurzysta-Ziętek Koordynator


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.
Tytul Przerwa w obradach WZA
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 50-073
Miasto Wrocław
Ulica Świętego Antoniego
Nr 23
Tel.
Fax
e-mail
NIP 692-22-42-252
REGON
Data sporzadzenia 2014-06-30
Rok biezacy 2014
Numer 22
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.