Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za II Kwartał 2010 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

12-08-2010 13:41:10 | Kwartalny | EBI | 8/2010
Zarząd ASSETUS S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport kwartalny za II kwartał 2010 roku. W załączeniu treść raportu.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Assetus_S.A._Raport_za_II_kwartał_2010_roku.