Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. LOGINTRADE S.A. (PLLGNTD00017)

01-07-2014 10:05:12 | Bieżący | ESPI | 3/2014
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

PAP
Data: 2014-07-01

Firma: LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
LOGINTRADE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd LOGINTRADE S.A. _"Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości wykaz

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 r.:

1. Marta Wudarzewska

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.273.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.546.460

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _%_: 40,27

Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 30,79

2. Michał Szlachcic

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 944.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.888.460

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _%_: 29,86

Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 22,84

3. Włodzimierz Wudarzewski

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 944.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.888.460

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _%_:29,86

Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 22,84

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LOGINTRADE S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-680 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Braniborska 2-10
_ulica_ _numer_
+48 71 787 37 27 +48 71 787 47 46
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
894+295+35+89 020811830
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-01 Tomasz Wudazrewski Prezes Zarządu
2014-07-01 Michał Szlachcic Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta LOGINTRADE S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
Sektor
Kod 53-680
Miasto Wrocław
Ulica Braniborska
Nr 2-10
Tel. +48 71 787 37 27
Fax +48 71 787 47 46
e-mail
NIP 894+295+35+89
REGON 020811830
Data sporzadzenia 2014-07-01
Rok biezacy 2014
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.