Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowy z firmą z branży farmaceutycznej. ICP Group Spółka Akcyjna (PLICPGR00014)

01-07-2014 16:46:30 | Bieżący | EBI | 25/2014
Zarząd ICP Group S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2014 r. wpłynęły do Emitenta obustronnie podpisane dwie umowy-zlecenie od firmy z branży farmaceutycznej w ramach obowiązującej umowy ramowej. Pierwsza umowa dotyczy organizacji dla ww. firmy szkoleń w Niemczech, druga dotyczy organizacji dla ww. firmy szkoleń w Grecji. Wartość pierwszej umowy wynosi 1.044,13 tys. zł, wartość drugiej umowy wynosi umowy wynosi 1.158,64 tys. zł (łączna wartość podpisanych umów wynosi 2.202,77 tys. zł.).
Termin realizacji ww. umów to odpowiednio III i IV kw. 2014 r.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Krzysztof Michniewicz - Prezes Zarządu