Raporty Spółek ESPI/EBI

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2014 r Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

01-07-2014 19:45:08 | Bieżący | EBI | 9/2014

Zarząd GREMPCO S.A. (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 25 czerwca 2014 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 2.209.500

Akcjonariusz: Roman Jędrzejewski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA ? 1.600.000
Udział w liczbie głosów na ZWZA ? 72,41%
Udział w ogólnej liczbie głosów ? 6,30%

Akcjonariusz: Mariusz Jędrzejewski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA ? 609.500
Udział w liczbie głosów na ZWZA ? 27,59%
Udział w ogólnej liczbie głosów ? 2,40%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu