Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu - uzupełnienie brakującego załącznika Rocca Spółka Akcyjna (PLROCCA00013)

02-07-2014 10:11:17 | Bieżący | EBI | 9/2014
Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki Rocca S.A. w dniu 1 lipca 2014 r.
Zarząd Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("ZWZA") Spółki w dniu 1 lipca 2014 r. Poprzedni raport z powodu błędu nie zawierał załacznika.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu ZWZA nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Bogusław Piłat - Prezes Zarządu


Załączniki:

Protokół ZWZA