Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą HM Inwest Spółka Akcyjna (PLHMINW00016)

08-07-2014 16:06:27 | Bieżący | EBI | 19/2014
Zarząd HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje o zawarciu w dniu 07 lipca 2014 r. umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z Domem Maklerskim DF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Emitenta usług Autoryzowanego Doradcy w procesie:
a) bieżącego doradztwa dotyczącego funkcjonowania Emitenta na rynku NewConnect,
b) współdziałania z Emitentem przy wykonywaniu przez niego obowiązków informacyjnych ? monitorowanie raportów bieżących i okresowych publikowanych przez Emitenta.

Umowa wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r., zawarta została na czas nieokreślony.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Hofman - Prezes Zarządu
  • Marcin Mielcarz - Wiceprezes Zarządu