Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Zarządu INFOSYSTEMS SA na 5 ? letnią kadencję. INFOSYSTEMS Spółka Akcyjna (PLINFST00013)

24-07-2014 16:39:13 | Bieżący | EBI | 4/2014
Zarząd Spółki informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej INFOSYSTEMS SA w dniu 23.07.2014 podjęto uchwałę o powołaniu Pana Swapana Chaudhuri na funkcję członka zarządu na 5-letnią kadencję. Życiorys Pana Swapana Chaudhuri jest załącznikiem do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Mariusz Sosnowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

INFOSYSTEMS_życiorys Swapan Chaudhuri