Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozwiązanie umów na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna (PLCFBPS00019)

31-07-2014 14:30:38 | Bieżący | EBI | 24/2014
Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że w dniu 31 lipca 2014 roku zawarł z podmiotem pełniącym funkcję Autoryzowanego Doradcy Spółki, Equity Market Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, porozumienie w sprawie rozwiązania umów na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy zawartych odpowiednio w dniu 16 maja 2011 roku i 14 października 2011 roku. Porozumienie zostało zawarte ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2014 roku.

W wyniku zawartego porozumienia w zakresie dotyczącym współpracy z Autoryzowanym Doradcą, od dnia 1 września 2014 r. pkt 3.19, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8, pkt. 9.2 i pkt. 11 Dobrych Praktyk nie będą miały formalnego zastosowania względem Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jerzy Tofil - Prezes Zarządu
  • Roman Parzniewski - Wiceprezes Zarządu