Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

26-04-2016
Zarząd ASSETUS S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację , że spółka zależna Emitenta , tj. spółka Moderndach Sp. z o.o. w dniu 23.04.2016r. podpisała umowę z inwestorem prywatnym na realizację i wykonanie wraz z dostawą i montażem ,domu mieszkalnego w konstrukcji drewnianej na kwotę 336 tys. zł. Termin realizacji przedmiotowej umowy to 31 sierpnia 2016r. Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa jest istotna ze względu na jej wartość w stosunku do kapitałów własnych Emitenta .

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu