Raporty Spółek ESPI/EBI

Stanowisko Zarządu EGB Investments S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone 18 lipca 2014 r. EGB Investments Spółka Akcyjna (PLEGBIV00012)

05-08-2014 16:24:49 | Bieżący | EBI | 63/2014
Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż jej akcji, ogłoszone 18 lipca 2014 r. przez EGB International s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Krzysztofa Matelę i Jolantę Małgorzata Niewiarowską.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Krzysztof Matela - Prezes Zarządu
  • Jolanta Małgorzata Niewiarowska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania z 20140718