Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2015 rok BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

29-04-2016 12:48:39 | Roczny | EBI | 8/2016
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączniku raport roczny Emitenta za 2015 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

(I-V) Raport Roczny 2015

(VI) Raport Roczny 2015

(VII) Raport Roczny 2015