Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny spółki Produkty Klasztorne S.A. za II kwartał 2014 roku STOPPOINT Spółka Akcyjna (PLPRKLS00016)

06-08-2014 20:20:33 | Kwartalny | EBI | 18/2014
Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Marek Nowicki - Prezes Zarządu
  • Katarzyna Żarnik-Chojnacka - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport Kwartalny II kwartał 6 sierpnia 2014_PW