Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Netwise S.A. za rok 2015 NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

29-04-2016
Zarząd Netwise S.A. przekazuje raport roczny Netwise S.A. za 2015 rok.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny Netwise_2015

Sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za rok 2015

Raport oraz opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015