Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 września 2014 roku AGROMEP S.A. (PLAGRMP00010)

11-08-2014 15:11:44 | Bieżący | ESPI | 31/2014
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 września 2014 roku

PAP
Data: 2014-08-11

Firma: AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • AGROMEP_RB_31-2014_zal_AGROMEP_SA-NWZ_2014-09-10_Ogloszenie_o_zwolaniu_Projekty_uchwal.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 31 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-08-11
  Skrócona nazwa emitenta
  AGROMEP S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 września 2014 roku
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie _"Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 września 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gostyńskiej 71, 64-000 Kościan.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

  Ponadto Spółka na własnej stronie internetowej www.agromep.pl zamieszcza:
  - dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu;
  - formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
  - wzór pełnomocnictwa.

  Ponadto, Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt. 6 a_ porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień w sposób następujący:

  Brzmienie dotychczasowe:
  § 38 ust. 1 Statutu Spółki
  "1. Spółka tworzy kapitały:
  _I._kapitał zakładowy,
  _II._kapitał zapasowy."

  Brzmienie proponowane:
  § 38 ust. 1 Statutu Spółki
  "1. Spółka tworzy kapitały:
  _I_ kapitał zakładowy,
  _II_ kapitał zapasowy,
  _III_ kapitał rezerwowy."

  § 5 Statutu Spółki - dopisuje się nowy, kolejny przedmiot działalności Spółki:
  59. Praktyka lekarska ogólna 86.21.Z
  Załączniki
  Plik Opis
  AGROMEP_RB_31-2014_zal_AGROMEP_SA-NWZ_2014-09-10_Ogloszenie_o_zwolaniu_Projekty_uchwal.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz projekty Uchwał

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  AGROMEP S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  64-000 Kościan
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Gostyńska 71
  _ulica_ _numer_
  +48 65 511 09 09 +48 65 511 09 08
  _telefon_ _fax_
  agromep@agromep.pl www.agromep.pl
  _e-mail_ _www_
  698-17-36-398 300283632
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-08-11 Michał Lichaj Prezes Zarządu Michał Lichaj
  2014-08-11 Łukasz Miszkiewicz Członek Zarządu Łukasz Miszkiewicz


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta AGROMEP S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 września 2014 roku
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 64-000
  Miasto Kościan
  Ulica Gostyńska
  Nr 71
  Tel. +48 65 511 09 09
  Fax +48 65 511 09 08
  e-mail agromep@agromep.pl
  NIP 698-17-36-398
  REGON 300283632
  Data sporzadzenia 2014-08-11
  Rok biezacy 2014
  Numer 31
  adres www www.agromep.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.