Raporty Spółek ESPI/EBI

Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna (PLBBCLS00017)

13-08-2014 09:44:30 | Bieżący | EBI | 81/2014
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2014 r. wznowił realizację programu skupu akcji własnych Spółki, zawieszonego z uwagi na okres zamknięty związany z publikacją raportu okresowego za II kwartał 2014 roku. O kolejnych transakcjach nabycia akcji własnych Spółka informować będzie, jak dotychczas, w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Bogdan Pukowiec - Prezes Zarządu