Raporty Spółek ESPI/EBI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Runicom Spółka Akcyjna (PLRUNCM00012)

14-08-2014 10:44:20 | Bieżący | EBI | 61/2014
Zarząd RUNICOM S.A. niniejszym informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd RUNICOM S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu planowanego porządku obrad.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przerwie w obradach do dnia 19 sierpnia 2014 roku do godziny 10.00.

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

  • Robert Sieńkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

RUNICOM - raport EBI - załącznik - treść uchwał podjętych na NWZ - 14.08.2014