Raporty Spółek ESPI/EBI

Zamiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-08-2014 14:03:03 | Bieżący | EBI | 8/2014
Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka") przekazuje informację, iż raport okresowy za II kwartał opublikowany zostanie w dniu 18.08.2014r.


Podstawa prawna:
§ 6 ust. 13 pkt. 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu