Raporty Spółek ESPI/EBI

Brak dostępu do strony internetowej Emitenta Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-08-2014 14:05:38 | Bieżący | EBI | 9/2014
Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka") przekazuje informację, iż z uwagi na proces przenoszenia strony internetowej Spółki na nowy serwer, strona nie jest dostępna. Przewidywany okres przerwy technicznej w działaniu strony to kilka tygodni.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu