Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2014 roku ATC Cargo Spółka Akcyjna (PLATCRG00013)

14-08-2014 14:13:27 | Kwartalny | EBI | 21/2014
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje w załączonym pliku raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Artur Jadeszko - Prezes Zarządu
  • Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Załącznik nr 1 do EBI RK 21-2014 Raport ATC CARGO S.A. za II kwartał 2014 r.