Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za II kwartał 2014 Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK Społka Akcyjna (PLDRKPK00010)

14-08-2014 15:42:35 | Kwartalny | EBI | 32/2014
Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych ?DRUK-PAK? S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Marek Kruczek - Prokurent


Załączniki:

Raport okresowy za II kwartał 2014 Druk-Pak S A