Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana umowy faktoringu BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

13-05-2016 16:51:41 | Bieżący | EBI | 9/2016
Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 13 maja 2016 r. wszedł w życie zawarty z ?Coface Poland Factoring? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy faktoringowej nr 1418/2015 z dnia 15 października 2015 r., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 14/2015. Zgodnie z treścią aneksu do umowy faktoringowej, faktor podwyższył Emitentowi limit kredytowy dla cedowanych na faktora wierzytelności do kwoty 10.000.000 złotych. Pozostałe postanowienia umowy faktoringowej nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu