Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy kwartalny - za II kwartał 2014 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

14-08-2014 16:00:07 | Kwartalny | EBI | 17/2014
Zarząd Spółki Hurtimex S.A. przedkłada niniejszym w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za 2 kwartał 2014 roku.


  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_okresowy_Hurtimex_II_kwartał_2014