Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2016 roku NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

13-05-2016
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise_Raport_Q1_2016