Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku Orphee SA (CH0197761098)

14-08-2014 17:28:45 | Kwartalny | EBI | 44/2014
Rada Dyrektorów Spółki Orphée SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2014 r.

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Tuora - Przewodniczący Rady Dyrektorów


Załączniki:

ORPHEE_RS_2Q2014