Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za II kwartał 2014 roku AlejaSamochodowa.pl Spółka Akcyjna (PLALSMC00016)

14-08-2014 19:40:54 | Bieżący | EBI | 20/2014
Zarząd AlejaSamochodowa.pl S.A z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za II kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Inna Ignatowa - Prezes zarządu