Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

16-05-2016 11:51:07 | Kwartalny | EBI | 10/2016
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za I kwartał 2016