Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mera Spółka Akcyjna (PLMERA000019)

25-08-2014 15:16:07 | Bieżący | EBI | 22/2014
Zarząd Spółki KLON S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22.09.2014r. wraz z projektami uchwał i formularzem do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Łopuszyński - Prezes Zarządu
  • Adam Koneczny - Wice Prezes Zarządu


Załączniki:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ogłoszenie NWZ KLON SA 22 09 2014

Projekty uchwał NWZ