Raporty Spółek ESPI/EBI

Lista akcjinariuszy, którzy wzięli udział w NWZA oraz mieli co najmniej 5% głosów SMOKE SHOP S.A. (PLSMOKS00015)

26-08-2014 10:20:53 | Bieżący | ESPI | 9/2014
oRB_ASO: Lista akcjinariuszy, którzy wzięli udział w NWZA oraz mieli co najmniej 5% głosów

PAP
Data: 2014-08-26

Firma: SMOKE SHOP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-08-26
Skrócona nazwa emitenta
SMOKE SHOP S.A.
Temat
Lista akcjinariuszy, którzy wzięli udział w NWZA oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Smoke Shop S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 sierpnia 2014 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach.
1.Cigar Invest Sp.z o.o., posiadający 2 000 000 głosów, co stanowiło 80,16% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 61,15% głosów ogółem w Spółce.
2. Michał Zarudzki, posiadający 495 000 głosów, co stanowiło 19,84% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 15,13% głosów ogółem w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-08-26 Maciej Król Prezes Zarządu Maciej Król


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta SMOKE SHOP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SMOKE SHOP S.A.
Tytul Lista akcjinariuszy, którzy wzięli udział w NWZA oraz mieli co najmniej 5% głosów
Sektor Handel (han)
Kod 03-310
Miasto Warszawa
Ulica Odrowąża
Nr 15
Tel. +48 22 884 63 05
Fax +48 22 884 73 66
e-mail
NIP 524-25-25-571
REGON
Data sporzadzenia 2014-08-26
Rok biezacy 2014
Numer 9
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.