Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

24-05-2016 14:05:50 | Bieżący | EBI | 13/2016
Zarząd INVESTEKO S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24.05.2016 r. otrzymał obustronnie podpisany aneks do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rzecz Emitenta przez INC S.A.
Zgodnie z podpisanym aneksem zakres prac zostaje uzupełniony o pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy na potrzeby przeprowadzenia przez Emitenta emisji serii D, D1 i F. Zakres prac obejmuje przygotowanie dokumentu informacyjnego, dokumentacji związanej z wprowadzeniem akcji do obrotu oraz przygotowanie dokumentacji do KDPW w związku z rejestracją akcji.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu