Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi AITON CALDWELL S.A. (PLATCDL00013)

27-08-2014 16:25:23 | Bieżący | ESPI | 18/2014
oRB_ASO: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

PAP
Data: 2014-08-27

Firma: AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-08-27
Skrócona nazwa emitenta
AITON CALDWELL S.A.
Temat
Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Aiton Caldwell SA _Spółka_ informuje, że w dniu 27/08/2014 otrzymała zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba zobowiązana _Członek Rady Nadzorczej Emitenta_ nabyła:
- w dniu 17/06/2014 r. 4.000 akcji po średniej cenie 1,2646 zł za jedną akcję,
- w dniu 27/06/2014 r. 1.382 akcji po średniej cenie 1,2500 zł za jedną akcję,
- w dniu 23/07/2014 r. 3.272 akcji po średniej cenie 1,2438 zł za jedną akcję,
- w dniu 19/08/2014 r. 8.000 akcji po średniej cenie 1,2400 zł za jedną akcję,
- w dniu 26/08/2014 r. 20.000 akcji po średniej cenie 1,1200 zł za jedną akcję.

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
AITON CALDWELL S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
80-172 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Trzy Lipy 3
_ulica_ _numer_
58 50 50 000 58 50 50 001
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
583-304-27-23 220676951
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-08-27 Jan Wyrwiński Wiceprezes Zarządu Jan Wyrwiński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta AITON CALDWELL S.A.
Tytul Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi
Sektor Informatyka (inf)
Kod 80-172
Miasto Gdańsk
Ulica Trzy Lipy
Nr 3
Tel. 58 50 50 000
Fax 58 50 50 001
e-mail
NIP 583-304-27-23
REGON 220676951
Data sporzadzenia 2014-08-27
Rok biezacy 2014
Numer 18
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.