Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

25-05-2016
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, że powziął informację o śmierci Pana Andrzeja Woźniakowskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki. Skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu