Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MARSOFT S.A. Marsoft Spółka Akcyjna (PLMRSFT00016)

19-03-2010 16:04:33 | Bieżący | EBI | 9/2010
Zarząd Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000295837, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 kwietnia 2010 roku na godz. 10.00 w biurze spółki MARSOFT S.A. przy ul. Wyszyńskiego 14 w Świdniku. W załączeniu pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marek Pawluczuk - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogloszenie_NWZA