Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny INVESTEKO S.A. za 2015 rok. INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

31-05-2016 14:00:36 | Roczny | EBI | 14/2016
Zarząd INVESTEKO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny INVESTEKO S.A. za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny INVESTEKO za 2015

Załącznik nr 1 - Roczne sprawozdanie finansowe INVESTEKO S.A. za 2015 r.

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Zarządu INVESTEKO S.A. za 2015

Załącznik nr 3 - Opinia i raport z biegłego rewidenta