Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja Zarządu na temat stosowania przez ASSETUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Sp ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-08-2010
Działając na podstawie §4 pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zarząd podaje następujące informacje na temat stosowania przez ASSETUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect (2010)"

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

ES_Informacja__Assetus_Spolka__zasad_ladu_korporacyjnego_(27_08_2010)[1]