Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 22.03.2010 EUROIMPLANT S.A. (PLERPLT00017)

23-03-2010 09:47:50 | Bieżący | ESPI | 4/2010
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 22.03.2010

PAP
Data: 2010-03-23

Firma: EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2010
Data sporządzenia: 2010-03-23
Skrócona nazwa emitenta
EUROIMPLANT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 22.03.2010
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
1. Pan Andrzej Kisieliński
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 87.234.178,
procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 22.03.2010: 57,58%,
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 51,25%.
2. Pan Dariusz Śladowski
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 54.893.611,
procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 22.03.2010: 35,21%,
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 32.25%.
3. Pan Piotr Mierzejewski
liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 9.819.674,
procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 22.03.2010: 6,79%,
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce: 5,77%.

Podstawa: art 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
EUROIMPLANT S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-090 Rybie
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krucza 13
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-03-23 Andrzej Kisieliński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta EUROIMPLANT S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 22.03.2010
Sektor
Kod 05-090
Miasto Rybie
Ulica Krucza
Nr 13
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2010-03-23
Rok biezacy 2010
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.