Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualna struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego GRUPA PSW HOLDING S.A. (PLGPSW000017)

23-03-2010 12:14:34 | Bieżący | ESPI | 2/2010
oRB-W_ASO: Aktualna struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

PAP
Data: 2010-03-23

Firma: GRUPA PSW HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Akcjonariat.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-03-23
  Skrócona nazwa emitenta
  GRUPA PSW HOLDING S.A.
  Temat
  Aktualna struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Grupa PSW Holding S.A niniejszym przekazuje w załaczeniu do publicznej wiadomości aktualną listę akcjonariuszy posiadających ponad 5% kapitału zakładowego Spółki.
  Załączniki
  Plik Opis
  Akcjonariat.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta GRUPA PSW HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta GRUPA PSW HOLDING S.A.
  Tytul Aktualna struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
  Sektor
  Kod 06-400
  Miasto Ciechanów
  Ulica Gostkowska
  Nr 39
  Tel.
  Fax
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2010-03-23
  Rok biezacy 2010
  Numer 2
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.