Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ASSETUS SA w dniu 27 sierpnia 2010 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-08-2010
Zarząd Spółki ASSETUS SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2010 roku.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

NWZA Assetus S.A. - Uchwały podjete